Categoriearchief: Protocol

Veiligheid en gezondheid

De risico- inventarisatie veiligheid en gezondheid wordt eenmaal  per jaar uitgevoerd door de gastouderbureau’s. Via de informatiemap is deze altijd in te zien en bespreekbaar.
Eén keer per jaar zal er een kindbespreking door de gastouderbureau’s worden gedaan met een terug koppeling naar de ouders toe. Indien gewenst zou er een afspraak gemaakt kunnen worden waar u bij bent.

Mochten er tijdens de inventarisatie problemen opdoen, dan zullen die direct op of op zo kort mogelijke termijn worden opgelost.

Jaarlijks zal er door de GGD een onverwachtse risico inventarisatie worden uitgevoerd.
Het mochten tijdens de inventarisatie problemen opdoen dan zullen die op een gestelde termijn opgelost worden en her gecontroleerd.
Het risico inventarisatie rapport is ter alle tijden in te kijken.

Medicijnen

Indien, in bijzondere gevallen, het noodzakelijk is dat er medicijnen worden toegekend tijdens de opvang, zullen de gemaakte afspraken hierover worden vast gelegd op een medicijnen formulier.
Het formulier zal door de ouders/verzorgers ondertekent  te worden.